Právo 22. 7. 2005 – Zdařilý Evžen Oněgin v romantické kulise

text